Контакт

ЕНЕРГИЈА доо
20150303_110737
  • адреса: Лондонска 1 А, 1000 Скопје, Р. Македонија
  • тел:       (02) 3061 466, (02) 3061 467
  • факс:    (02) 3061 468
  • e-mail:  info(at)energija.com.mk
  • работно време: понеделник – петок 08:00 – 17:00, сабота 09:00 – 14:00 часот