Воздух | Вода

 

 toshiba_a_500
      video play
Toshiba ESTIA Series 5 inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 4,5 ÷ 16,0 kW

Toshiba ESTIA Series 5 – Hi power inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -25°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 6,0 ÷ 11,2 kW

 

 • Инвертер топлинска пумпа со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%
 • екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од 4.88
 • можност за работа во 2 температурни зони и поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели;
 • со посебен одвоен хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил како и опција за 3 x 3 kW back-up електрични греачи
 • контрола на сите параметри преку контролер вграден на самиот хидро модул како и опција за дополнителен собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица
 • сертификат за квалитет од Eurovent.
 • излезни температури до 60°C на вода и работен опсег во режим на греење до -25°C надворешна температура
 Toshiba ESTIA Monobloc inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 15,3 ÷ 21,1 kW;
 • Најнов модел на моноблок инвертер топлинска пумпа со DC Twin Rоtary компресорска технологија со екстремно висок коефициент на корисност;
 • фактор на заштеда COP=4,10 и А+ енергетска класа;
 •  можност за поврзување со вентилоконвектори / радијатори / подно греење / санитарна топла вода;
 • излезни температури до 60°C на вода и работен опсег во режим на греење до -20°C надворешна температура;
 • екстремно тивка работа на надворешната единица;
 • можност за групно поврување до 4 топлински пумпи;
 • сертификат за квалитет од Eurovent;
 • можност за дополнителен контролер и далечинско управување;
Carrier%20Logo%20New%202010004l Carrier 30AWH Aquasnap inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 4,1 ÷ 16,0 kW
 • Инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%
 • екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од преку 4.3
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели;
 • моноблок изведба со стандарден фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер,
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица,
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • 80HMA Comfort Module – Back-up дополнителен внатрешен модул за догревање + бојлер за санитарна топла вода
Carrier 30RQV/30RBV Aquasnap inverter топлинска пумпа 

  • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
  • Капацитет: 14,9 ÷ 18,6 kW
  • Централен систем за ладење и греење од генерацијата AquaSnap, идеален за канцеларии, апартмани и хотели, како и поголеми резиденцијални или комерцијални објекти;
  • екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од преку 4.1 и производство на топла вода до 60°C
  • DC inverter twin-rotary компресор и вентилатори со ниско ниво на бучава;
  • можност за активирање на режим на санитарна топла вода преку контролерот како и многу повеќе дополнителни опции;
  • фабрички монтиран Hydronic module со пумпа за вода со фиксна работа или инвертер управување, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил;
  • Еколошки фреон R410A, микропроцесорска контрола на управување;
  • сертификат за квалитет од Eurovent
38aw-80aw Carrier 38AW/80AW XP Energy inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +46°C;
 • Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
 • Инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%
 • екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од преку 4.74
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели и со посебен одвоен хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил како и опција за 3, 6 и 9 kW back-up електрични греачи за догревање;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица
 • сертификат за квалитет од Eurovent
Copy of carrier_61AF 014-019Carrier_61AF_75-105 Carrier 61AF Aquasnap топлинска пумпа (само греење) 

 • Опсег на работа греење: -20°C ÷ +40°C;
 • Капацитет: 13,5 ÷ 102,0 kW
 • Tоплинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи COP од преку 3.9
 • температура на излез на вода до 65°С
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода;
 • моноблок изведба со можност за вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • температури на излез на вода и до 55°С и на екстремно ниски надворешни температури од -20°С
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent
30RB_008-015 (1) Carrier 30RB 008-015 чилер 

 • Опсег на работа ладење: -10°C ÷ +46°C;
 • Капацитет: 8,0 ÷ 14,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10
 • моноблок изведба со фабрички вграден хидро модул: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 30RB-RQ017-033 Carrier 30RB/RQ 017-040 чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 16,0 ÷ 41,6 kW
 • Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.45
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода;
 • моноблок изведба со можност за вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа,
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
 • Можност за монтажа во затворен простор (ductable version).
30RBS-QS Carrier 30RBS/RQS 039-160 чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 38,0 ÷ 158,0 kW
 • Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори;
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -15°C и работа на ладење до -20°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery,
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
 • Можност за монтажа во затворен простор (ductable version).
30RB-RQ182carrier- 022 Carrier 30RB/RQ 162-802 чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +46°C;
 • Капацитет: 175,0 ÷ 554,0 kW
  (162,0 ÷ 778,0 kW – 30RB моделите – само ладење)
 • Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE),
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори; можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -10°C и работа на ладење до -20°C,
 • можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling,
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
30_RBP-RBM_NEU_01_thumb Carrier 30RBM/30RBP 160-520 чилер – NEW!!! Greenspeed model 

 • Опсег на работа ладење: -20°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 164,0 ÷ 528,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и SEER од преку 4.36
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -12°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling,
 • Pro-Dialog+  процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
30XA194l555
 • Carrier 30XA/XAS 242-1702 чилер 
 • Опсег на работа ладење: -20°C ÷ +55°C;
 • Капацитет: 235,0 ÷ 1.682,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier завојна компресорска технологија (screw компресори)
 • висок коефициент на корисност и висок EER од преку 3.35;
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE), 
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling,
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
217l Carrier 30XAV 500-800 инвертер чилер – NEW!!! Greenspeed model 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +50°C;
 • Капацитет: 509,0 ÷ 819,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier инвертер компресорска технологија (inverter-driven screw компресори)
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE)
 • висок коефициент на корисност и висок EER и SEER од преку 4.55;
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Touch Pilot процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност со екран на допир
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции