Црева и пумпи за кондензат

 

Конденз црева и пумпи за кондензат

  • различни димензии (Ø16, Ø18, Ø20…)
  • спојни елементи како: колена, наставци, спојки, т-рачви…
  • пумпи за кондензат со различни висини на подигање и карактеристики

 

9899-057-01   9899-302 nuova