ПВЦ и алуминиумски конзоли и подлошки

 

ПВЦ и алуминиумски конзоли и подлошки за монтажа на земја, како и антивибрациони гумени подлошки

  • ПВЦ и алуминиумски конзоли (со и без вградени елементи за нивелација) со различни димензии и можност за антивибрациони гумени подлошки, како и конзоли со можност за подесување на аголот за монтажа на коси површини и кровови
  • ПВЦ и алуминиумски подлошки и рамки (со антивибрациони гумени подлошки) за надворешни единици

 

9794-510_part3   Vecam_studio04_0101_prv

 

9898-031-01   9898-024