Презентација на Енергија во Стопанска Комора

Енергија во соработка со Групацијата за климатизација, ладење, греење и проветрување при Стопанската Комора на Македонија одржа презентација на тема A2W/A – топлински пумпи и заштеда на енергија при греење и ладење.

Повеќе информации за презентацијата