Каналски | Касетни | Плафонски

Каналски | Касетни | Плафонски

carrier20logo P020130729520121831845-za-web (1)
Toshiba-Logo
Каналски DI и SDI клима уреди
греење: DI од -15°C до +15°C; SDI од -20°C до +15°C;
ладење: од -15°C до +46°C
Уреди со каналски внатрешни единици, опремени за функција ладење при ниски надворешни температури до -15°C, со максимална должина на инсталација до 50 m. Уредите се исклучително погодни за ладење на серверски простории и слични простори со посебни барања.
duct---super-slim_2.jpg.220px Каналски клима уреди (SLIM)
греење: од -15°C до +15°C
ладење: од -15°C до +46°C
Уреди со потесни каналски внатрешни единици, инзвонредни за ладење при ниски надворешни температури. Уредите се исклучително погодни за ладење на серверски простории и слични простори со посебни барања.
lcb0_300 Каналски клима уреди
греење: од -20°C до +15°C
ладење: од -15°C до +43°C
Уреди со каналски внатрешни единици, опремени за функција ладење при ниски надворешни температури до -20°C, со максимална должина на инсталација до 75 m. Уредите се исклучително погодни за ладење на серверски простории и слични простори со посебни барања.
cassette-60x60.jpg.220px Касетни клима уреди (600х600 mm)
греење: од -15°C до +15°C
ладење: од -15°C до +46°C
Уреди со касетни внатрешни единици, опремени за функција ладење при ниски надворешни температури до -15°C, со максимална должина на инсталација до 30 m. Уредите се посебно погодни за ладење на серверски простории и слични простори со посебни барања. Вклучена пумпа за одвод на кондензат (напор 850 mm)
cassette-standard.jpg.220px Касетни клима уреди (840х840 mm)
греење: од -15°C до +15°C
ладење: од -15°C до +43°C
Уреди со касетни внатрешни единици, опремени за функција ладење при ниски надворешни температури до -15°C, со максимална должина на инсталација до 50 m. Уредите се посебно погодни за ладење на серверски простории и слични простори со посебни барања.
podstropna-220.jpg.220px Плафонски / парапетни клима уреди
греење: од -15°C до +15°C
ладење: од -15°C до +43°C
Уреди со плафонски/парапетни внатрешни единици, опремени за функција ладење при ниски надворешни температури до -15°C, со максимална должина на инсталација до 50 m. Уредите се посебно погодни за ладење на серверски простории и слични простори со посебни барања.
          twin, triple Twin, Triple и Double-Twin изведба на клима уреди
Уреди кои се погодни за климатизација на повеќе простории со една надворешна единица.