Бакарни цевки

 

Бакарна цевна во котур со изолација – класа М1 за климатизација

– Изолирана бакарна цевка, единечна

– во согласност со EN 12735-1 / ASTM B 280 стандарди, класа М1, самогасечка

– климатизација – ладилен медиум R22, R134A, R404A, R407C, R410A

– Производство Европска Унија – Италија

Димензија Единечна мера метри Capture
1/4 X 0,80 котур – 50 метри
3/8 X 0,80 котур – 50 метри
 1/2 x 0,80 котур – 50 метри
 5/8 x 1,00 котур – 25 метри
 3/4 x 1,00 котур – 25 метри
 7/8 x 1,00 котур – 25 метри

 

Бакарна цевна права без изолација – класа М1 за климатизација

– Бакарна цевка, единечна

– во согласност со EN 12735-1 / ASTM B 280 стандарди

– климатизација – ладилен медиум R22, R134A, R404A, R407C, R410A

– Производство Европска Унија – Италија

Димензија Единечна мера (метри) Untitled2 Copper-Pipes-bars
1 X 1,0 парче – 5 метри
1” 1/8 X 1,25 парче – 5 метри
1” 3/8 X 1,25 парче – 5 метри
1” 5/8 X 1,25 парче – 5 метри
2” 1/8 X 1,65 парче – 5 метри