Чилери за прецизно ладење

Capture

Чилери  за прецизно ладење (ладилен капацитет од 100 kW – 1400 kW)

 

Picture13

Изведба со завојни “screw” компресори R134a

Изведба со спирални “scroll” компресори R410a