Мотоцентар Скопје

Изведба на греење, ладење, санитарна топла вода:

Инсталиранa опрема:

  • 5 x TOSHIBA ESTIA Series5 split inverter топлинска пумпа 5 x 16kW греење/ладење објект Кисела Вода
  • 2 x TOSHIBA ESTIA HiPower Series5 split inverter топлинска пумпа 2 x 14kW греење/ладење објект Визбегово

Мотоцентар Скопје, административно/сервисен центар со целосно нов систем за греење / ладење со Toshiba Estia inverter топлински пумпи. 

Драстично намалени трошоци за греење уште во првата година на користење во однос на постоечкиот систем.  

Еколошко и енергетско ефикасно решение за централно греење и ладење во текот на целата година. Користење на временско и температурно ограничување на целиот систем за рационално користење и ниски трошоци за електрична енергија.