Резиденцијален објект Црниче

Изведба на греење, ладење, санитарна топла вода:

Инсталиранa опрема:

  • 4 x TOSHIBA ESTIA Series5 split inverter топлинска пумпа 4 x 16kW греење/ладење

Идеална замена на постоечки систем со конвенционална котлара на фосилно гориво. Придобивки од користење на високо енергертски ефикасни инвертер топлински пумпи со брз поврат на инвестиција беше одлучувачки за замена на постоечкоот систем на греење и припрема на санитарна топла вода во станбен објект Црниче. Еколошко, ефикасно, тивко, трајно и без одржување греење беа одлучувачки фактори за оваа инвестиција.

Еден од најважните сегменти за уживање и комфор во својот дом се системите за греење, ладење и климатизација. Енергетска ефикасност, тивка работа, минимално одржување, долготрајност на опремата се основните карактеристики за TOSHIBA CARRIER...