Toshiba

USX Edge

Шифра: USX edge

Гаранција: 36 месеци


 • Toshiba Universal Smart X инвертер чилер/топлинска пумпа EDGE Series
 • Капацитети ладење/греење: 180 ÷ 2880 kW - 60HP model
 • Капацитети ладење/греење: 200 ÷ 3200 kW - 70HP model
 • Twin rotary inverter compressor – најголем капацитет во светот, минимум капацитет од 5% на целата топлинска пумпа со stepless регулација на снагата на компресорот
 • EER = 4,72 енергетска ефикасност при ладење
 • COP = 3,35 енергетска ефикасност при греење
 • Целосно инвертер топлинска пумпа со R32 ладилен медиум
 • Со/без интегрирана инвертер пумпа за вода
 • Можност за комбинација од 1 до 16 модули
 • Режим на греење до -25⁰C надворешна температура и излезна температура на вода до +55⁰C
 • Произведен во фабриката на Toshiba во Јапонија
Нова димензија на ладење и греење од TOSHIBA. USX inverter чилер/топлинска пумпа со twin rotary compressor (R32).
Најнова технологија во изведба на чилер/топлинска пумпа која доаѓа од Јапонија.
Освен што нуди високо ниво на сигурност и квалитет, USX е производ кој има голема флексибилност, компактност и енергетска ефикасност досега не забележана при делумно оптоварување. Universal Smart X чилер/топлинската пумпа е пазарен лидер во својот сегмент во Јапонија кој сега се нуди и во Европа.
USX се карактеризира со посебна модуларна изведба која може да се комбинира и до 16 модули во еден систем што овозможува капацитет од 180 kW па се до 3200 kW. Можно е групирање и до 8 системи во еден со што може да се добие топлински извор и до 25.600 kW како решение за најголемите комерцијални и индустриски потреби.
4-во-1, модул во модул концептот овозможува максимална безбедност при работа и диверзификација на ризикот преку четири посебни ладилни кругови. Секој модул има ЧЕТИРИ TWIN ROTARY компресори на Toshiba и два ладилен медиум/воздух топлински изменувачи.
Инвертер технологијата на Toshiba овозможува брзината на компресорот да биде регулирана према потребата. Капацитетот може да се спушти до 5% од номиналниот греен и ладилен капацитет. Со тоа се добива висока ефикасност во опсегот на парцијални оптоварувања.Каталог Прикажи
Toshiba Catalogue.pdf