Carrier 30AWH-R R32 monoblock инвертер топлинска пумпа

Комплетно нова серија на топлинска пумпа инвертер од серијата Aquasnap R32 на Carrier во моноблок изведба со стандарден фабрички монтиран Hydronic module: електронска пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил..повеќе детали

  • Ладилен флуид R32, не е штетен за озонската обвивка, дава одлични резултати за добивање на висок COP.
  • Работа до -25 оС надворешна температура на греење и постигнување на дури +49 оС на топла вода при надв.темп. од -25 оС само со помош на компресор.
  • Излезна температура на топла вода до +62 оС. 
  • IPDU hybrid инвертер технологија кој ги користи PAM и PWM технологиите за оптимална работа и висока енергетска ефикасност на системот.
  • Сертификат за квалитет од Eurovent, A++ енергетска класа.