Резиденцијален објект Бардовци

Изведба на греење, ладење, санитарна топла вода со:

Инсталиранa опрема:

  • 1 x TOSHIBA ESTIA Series5 split inverter топлинска пумпа 1 x 16kW греење/ладење
  • 7 x CARRIER 42NM парапетни FCU вентилаторски конвектори 
  • AHI Carrier бојлери/бафери за топла водa
  • подно греење

Еден од најважните сегменти за уживање и комфор во својот дом се системите за греење, ладење и климатизација. Енергетска ефикасност, тивка работа, минимално одржување, долготрајност на опремата се основните карактеристики за TOSHIBA CARRIER...