Резиденцијални објекти La Piz Skopje

La Piz by Darvage претставува современо домување во резиденцијални станбени комлекси во централното градско подрачје. Високо енергетско ефикасни станбени згради LaReve, Guernica, Midnight, Bukureska, V.Nazor за квалитетно домување во одбрани локации со иновативни материјали и високи барања за квалитетен систем за централно греење и ладење со ниски експлоатациони трошоци и минимум одржување. Изборот е Toshiba multi inverter со различни изведби на внатрешни единици.  

Инсталиранa опрема:

 • 8 x   TOSHIBA RAS-2M18U2AVG-E multi inverter 8 x 5,6 kW греење/ладење
 • 11 x TOSHIBA RAS-3M26U2AVG-E multi inverter 11 x 9,0 kW греење/ладење
 • 5 x   TOSHIBA RAS-4M27U2AVG-E multi inverter 5 x 9,0 kW греење/ладење
 • 16 x TOSHIBA RAS-5M34U2AVG-E multi inverter 16 x 12,0 kW греење/ладење
 • 58 x TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E мулти внатрешни единици
 • 29 x TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E мулти внатрешни единици
 • 3 x   TOSHIBA RAS-B16J2KVG-E мулти внатрешни единици
 • 2 x   TOSHIBA RAS-B22KVSG-E мулти внатрешни единици
 • 4 x   TOSHIBA RAS-B10U2FVG-E мулти подни внатрешни единици
 • 26 x TOSHIBA RAS-B13U2FVG-E мулти подни внатрешни единици
 • 12 x TOSHIBA RAS-B18U2FVG-E мулти подни внатрешни единици
 • 3 x   TOSHIBA RAS-M13U2MUVG мулти касетни внатрешни единици

Во текот на целиот процес на проектирање и планирање, тимот на Енергија беше вклучен во изнаоѓање најоптимално и енергетски најефикасно решение за греење и ладење, имајќи ги во предвид високите стандарди кои што треба да се исполнат за функционирање на целиот систем за греење и ладење. Пресудно за одлуката беа квалитетот на опремата, локалниот Toshiba партнер во Македонија, Енергија доо со својата инженеринг и сервисна подршка.