ПВЦ покривни канали

 

ПВЦ покривни канали за климатизација, електрика и останато

  • различни димензии (10х10, 17х17, 20х10, 25х25, 35х30, 50х65, 70х55, 80х60, 90х65, 125х75)
  • спојни елементи: колена (со можност за подесување на аголот (45°-135°)), наставци, спојки, т-рачви, редуцири, завршни капи…
  • алат за сечење на канали

 

europlus bianche 1d1adada1 pop canale