Аџибадем Систина - Приватна Клиничка Болница

Аџибадем Систина е најголема приватна болница во Македонија која започнува со работа уште во 2001 година со отварање на Специјална болница за гинекологија и акушерство Мала Богородица - Систина. Во 2010 година станува дел од здравствената групација Аџибадем со комплетно нова локација на кејот на реката Вардар. Денес Аџибадем Систина се простира на 25.000 м2 болнички простор кој содржи 11 операциони сали, 211 болнички кревети и 53 интензивни места.  

Самата дејност на болницата како врвен медицински центар кој лекува и најделикатни здравствени случаи бара исклучително стабилна температура на просториите во текот на целата година. Особено што во болницата има голем број на медицински апарати за кои мора преку целата година да се одржува прецизна температура за нормално функционирање на опремата. Сето тоа се постигнува со многу ладилни машини и топлински пумпи на Carrier и Toshiba инсталирани во последните 13 години.


Инсталирана опрема:

  • 2 x Carrier 30RB033CH (воздушно ладени чилери) 2 x 30kW ладење
  • 1 x Carrier 30RQ033CH (воздушно ладена топлинска пумпа) 1 x 33kW греење
  • 7 x Carrier 42XPF/XPD/QSS/QZL DX тавански, каналски, парапетни клима уреди
  • 3 x  Carrier 42CE каналски вентилаторски конвектори
  • 13 x Toshiba RAV-SM DI касетни, тавански и каналски инвертер клима уреди
  • 3 x Toshiba RAS-B16/B22 инвертер клима уреди

Најважно во целиот процес на одлука за инвестирање на Клиничката Болница Аџибадем Систина за HVAC опремата во текот на сите години е сигурноста, квалитетот и сервисната екипираност за одржување и сервисирање. Пресудно за одлуката беа квалитетот на опремата, локалниот Toshiba Carrier партнер во Македонија, Енергија доо со својата инженеринг и сервисна поддршка. Целата опрема за ладење и климатизација е од исклучителна важност за процесот на функционирање на болницата, затоа важен сегмент е поддршката со лагерот на резервни делови и самата подготвеност на сервисот да одговори на сите интервенции.