Резиденцијален објект Зимота Водно

Изведба на греење, ладење, санитарна топла вода и климатизација на затворен базен со:

Инсталиранa опрема:

  • 4 x TOSHIBA ESTIA Series5 split inverter топлинска пумпа 4 x 16kW греење/ладење
  • 10 x CARRIER 42SIC slim FCU вентилаторски конвектори
  • 2 x CARRIER 42NH каналски FCU вентилаторски конвектори 
  • AHI Carrier бојлери/бафери за топла водa
  • подно греење
  • рекуператор со каналска мрежа
  • соларен систем

Еден од најважните сегменти за уживање и комфор во својот дом се системите за греење, ладење и климатизација. Енергетска ефикасност, тивка работа, минимално одржување, долготрајност на опремата се основните карактеристики за TOSHIBA CARRIER...