WIK - Прилеп фабрика за електрични апарати

WIK е германска компанија основана уште во 1950 година која брои повеќе од 6.000 вработени со развоен тим од 350 инженери. Компанијата нуди услуги за производство на електрични апарати во домаќинство за различни брендови по принципот на ODM/OEM/CM. Развојот на компанијата преку инвестиции во иновативни решенија ја направија WIK партнер за производство на големи интернационални брендови. Во 2017 година компанијата одлучува да ја формира фирмата WIK Macedonia dooel и да изгради фабрика за производство на електрични апарати во индустриската зона во Прилеп. Поради зголемената потреба за производство набргу започнуваат планови за екстензија и во 2022 година започнува со реализација WIK Prilep 2 фабрика со планирано завршување на работите до средината на 2023 година.

Во самиот процес на производство, голем дел отпаѓа на посебни "moulding" машини за кои има потреба од големи капацитети за ладење преку целата година. Посебен дел на фабриката е и административната зграда за која е проектиран посебен систем за климатизација. Поради важноста на системите за ладење и греење и по направената деталната анализа на различни понудувачи, WIK се одлучи нарачката да ја добие Carrier Toshiba и Енергија како испорачатели на опремата. По 4 годишно работење на опремата во фаза 1, задоволувајќи ги критериумите на корисникот, Carrier Toshiba и Енергија без избрани за испорака на HVAC опремата и за WIK Prilep 2 екстензијата.


Инсталирана опрема:

WiK Prilep фаза 1

WiK Prilep фаза 2

  • 1 x Carrier 30XBE0400 (воздушно ладен чилер) 1 x 400kW ладење
  • 1 x Carrier 30RBP480R (воздушно ладен чилер) 1 x 480kW ладење
  • 1 x Carrier 30RQ0400R (воздушно ладен чилер/топлинска пумпа) 1 x 400kW ладење/греење
  • 1 x Carrier 09VE1063 (адијабатски „dry cooler") 1 x 170kW ладење

Најважно во целиот процес на одлука за инвестирање во HVAC опрема за овој објект беше сигурноста, квалитетот и сервисната екипираност за одржување и сервисирање на овој тип на машини. Во текот на целиот процес на проектирање и планирање, тимот на Енергија беше вклучен во изнаоѓање најоптимално и енергетски најефикасно решение за греење и ладење, имајќи ги во предвид високите стандарди коишто треба да се исполнат за функционирање на целиот HVAC систем. Пресудно за одлуката беа квалитетот на опремата, локалниот Carrier Toshiba партнер во Македонија, Енергија доо со својата инженеринг и сервисна поддршка.