Апсорпциони

16LJ_Absorption_chiller Carrier 16LJ апсорпционен чилер 
Капацитет ладење: 90 ÷ 1400 kWАпсорпционен чилер погонуван од отпадна топла вода (различни топлински извор), екстремно мала потрошувачка на електрична енергија, тивка работа (не постојат големи ел.мотори), мали димензии, високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа. Можност за електронски управувана пумпа. Голем број на опции.
16TJ Carrier 16ТJ апсорпционен чилер 
Капацитет ладење: 352 ÷ 2461 kWАпсорпционен чилер погонуван од нископритисна водена пареа (различни топлински извор), екстремно мала потрошувачка на електрична енергија, тивка работа (не постојат големи ел.мотори), мали димензии, високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа. Можност за електронски управувана пумпа. Голем број на опции.
16NK_569x564 Carrier 16NK апсорпционен чилер 
Капацитет ладење: 345 ÷ 4652 kWАпсорпционен чилер погонуван од нископритисна водена пареа double effect (различни топлински извор), екстремно мала потрошувачка на електрична енергија, тивка работа (не постојат големи ел.мотори), мали димензии, високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа. Можност за електронски управувана пумпа. Голем број на опции.
19DJ Carrier 16DJ апсорпционен чилер 
Капацитет ладење: 352 ÷ 5274 kWКапацитет греење: 268 ÷ 4026 kWАпсорпционен чилер погонуван од природен гас, екстремно мала потрошувачка на електрична енергија, тивка работа (не постојат големи ел.мотори), мали димензии, високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа. Можност за електронски управувана пумпа. Голем број на опции.