XPower DC Inverter Series

Carrier%20Logo%20New%202010c-outdoor200 XPower DC Inverter Series
Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +48°C;
Капацитет: 25,2 ÷ 200,0 kW
Централен систем за греење и ладење – VRF систем со scroll инвертер компресорска технологија и напредно управување vector controlled inverter на целиот систем, ладилен флуид R410А, со можност на поврзување до 64 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица, потполна регулација на системот при различно оптеретување и различни температури на работа, високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.4, функција на самодијагностицирање и Auto-restart, можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа) како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем.