SHRMi – 3 pipe

            Toshiba-Leading-Innovation-LogoVRFinnovations-toshiba-170214-17-638 SHRMi Series (FULL DC Hybrid Inverter) – 3 pipe
Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
Капацитет: 22,4 ÷ 132,0 kW
Централен систем за греење и ладење – VRF систем со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со 3(три) twin-rotary компресори и можност за истовремена работа во режим на ладење и греење, ладилен флуид R410А, со можност на поврзување до 48 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица, потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа, високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.33, функција на самодијагностицирање и Auto-restart, можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа) како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем.