MRV III – C Series

          haierPageMRV - C MRV III – C Series (FULL DC Inverter)
Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +43°C;
Капацитет: 22,6 ÷ 150,0 kW
Централен систем за греење и ладење – VRF систем со scroll инвертер компресорска технологија и напредно управување vector controlled inverter на целиот систем со 2(два) scroll компресори, ладилен флуид R410А, со можност на поврзување до 64 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица, потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа, високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.24, функција на самодијагностицирање и Auto-restart, можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа) како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем