MRV III – S Mini Series

          haierPageMRV - S MRV III – S Mini Series (FULL DC Inverter)
Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +43°C;
Капацитет: 8,0 ÷ 37,5 kW
Централен систем за греење и ладење – VRF Mini систем со најнова DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, ладилен флуид R410А, со можност на поврзување до 19 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица, потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа, високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.6, најголема вкупна должина на инсталација во класата од max. 300m, функција на самодијагностицирање и Auto-restart, можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа) како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем.