Controls & Accessories

          haierPageaccess Голем избор на инфрацрвени и жичани контролери со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем, функција на самодијагностицирање, Auto-restart, 24h и неделен тајмер.
Голем избор на бакарни рачви и додатоци за поврзување на внатрешните и надворешните единици.