Рекуператори

2hn2fd5
            Toshiba-Leading-Innovation-Logotoshiba_vent-500x500
Toshiba Air2Air heat exchanger – VN-M***HE series
Капацитет: 150 ÷ 2000 m³/h
Уред за вентилација со рекуперација на топлина, голем избор на протоци на воздух, високоефикасно снабдување со свеж воздух каде може да се искористи и до 83% од енергијата на отпадниот воздух, жичан контролер со голем избор на функции како и TCC линк со можност за поврзување на BMS систем.
            Carrier%20Logo%20New%202010A2A - big Carrier Air2Air heat exchanger – HRV series
Капацитет: 200 ÷ 2000 m³/h
Уред за вентилација со рекуперација на топлина, голем избор на протоци на воздух, високоефикасно снабдување со свеж воздух каде може да се искористи и до 75% од енергијата на отпадниот воздух, жичан контролер со голем избор на функции.
            P020131219350152Heat Rectaim Ventilation System Haier Air2Air heat exchanger – ERV Series
Капацитет: 150 ÷ 1000 m³/h
Уред за вентилација со рекуперација на топлина, голем избор на протоци на воздух, високоефикасно снабдување со свеж воздух каде може да се искористи и до 75% од енергијата на отпадниот воздух, жичан контролер со голем избор на функции.