Воздушни завеси

bane air Bane Air воздушни завеси – со и без елек. греач
Должина на завеса: 1000 ÷ 2000 mm
Брзина на воздух: 4,5 ÷ 9,6 m/s
Капацитет на греење: 4,0 ÷ 16,0 kW
Воздушни завеси со и без греење од домашно производство, 4 брзини на дување, регулација според висина на вратата, вентилатори и пропелери од светски позната израелска фабрика – алуминиумски и компјутерски балансирани со дијаметар од 15 mm, двоосовински мотори со термичка заштита, цевчести греачи обложени со ребреста ламела во вид на спирала со дијаметар 28 mm, можност за вградувње на дополнителни елементи од областа на автоматиката и греењето по барање на купувачот како микропрекинувач односно активирање на истата во моментот на отворање на вратата.
            Toshiba-Leading-Innovation-LogoAir_Curtain_-_Free_HangingAir_Curtain_-_Built_in_Unit Air_Curtain_-_Cassette_Unit Toshiba воздушни завеси – RAV-CT series
Должина на завеса: 1050 ÷ 2710 mm
Проток на воздух: 1520 ÷ 4900 m³/h
Капацитет на греење: 8,0 ÷ 16,0 kW
Воздушни завеси со греење со директна експанзија (поврзување со топлинска пумпа), голем избор на изведби: слободно висечка, касетна (во спуштен плафон со украсна маска од долна страна) и скриена плафонска изведба (скриена во спуштен плафон при што се гледаат само всисната и потисната решетка), можност за поврзување со Digital Inverter и Super Digital Inverter надворешни единици, лесен пристап при одржување и лесно достапни филтри, можност за контрола на жалузината за насочување на струењето на воздухот, со када за кондензат, голем избор на контролери со можност за тајмер.