Roof Top

Carrier%20Logo%20New%20201050ua3-300x209 50UA-UH Carrier 50UA/UH rooftop единици
Капацитет: 43 ÷ 121 kW
Проток на воздух: 9.000 ÷ 20.000 m³/h
Пакетни rooftop единици за надворешна монтажа, идеални за ладење/греење на големи простори со поголем волумен, трговски центри, комерцијални објекти, индустриски објекти итн. Во изведба само ладење или топлинска пумпа. Голем број на опции (рекуператорска секција, изменувачи за топла вода, филтерски секции, VFD вентилатори, вентилатори со high static опција…). Висока ефикасност при делумно оптоварување при работа со VAV supply fan option.
Опција за поврзување на секција за греење на природен гас, сертификат за квалитет од Eurovent.