Каналски | Касетни | Плафонски

Каналски | Касетни | Плафонски

carrier20logo P020130729520121831845-za-web (1)
Toshiba-Logo
Каналски клима уреди
Digital Inverter и Super Digital Inverter
Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +46°C
Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
Каналска изведба со можност за вградување во спуштен плафон (висина од 275мм) за подобар естетски изглед, високи SEER и SCOP со А+ / А+ енергетска класа на ладење / греење, најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, флексибилност на поврат на воздух од долу и позади и можност за довод на свеж воздух, вградена пумпа за конденз, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем), можност за подесување на статичкиот притисок од 40 до 120 Pa, функција на самочистење и Auto-restart, максимална должина на инсталација до 75 m.
duct---super-slim_2.jpg.220px Каналски клима уреди (SLIM)
Digital Inverter и Super Digital Inverter
Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +46°C
Капацитет: 5,6 kW
Каналска изведба (SLIM) со можност за вградување во спуштен плафон (висина од само 210мм) за подобар естетски изглед, високи SEER и SCOP со А / А енергетска класа на ладење / греење, најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, флексибилност на поврат на воздух од долу и позади и можност за довод на свеж воздух, вградена пумпа за конденз, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем), можност за подесување на статичкиот притисок до 44 Pa, функција на самочистење и Auto-restart, максимална должина на инсталација до 50 m.
lcb0_300 Каналски клима уреди (DI BIG)
Греење: -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +43°C
Капацитет: 20,0 ÷ 27,0 kW
Каналска изведба (DI Big) со големи капацитети висок статички притисок и можност за подесување до 196 Pa, високи EER и COP на ладење / греење, најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, можност за довод на свеж воздух, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем), функција на самочистење и Auto-restart, максимална должина на инсталација до 70 m.
cassette-60x60.jpg.220px Касетни клима уреди (RASTER 600х600 mm)
Digital Inverter и Super Digital Inverter

Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +46°C
Капацитет: 5,6 kW
Касетна изведба за вградување во спуштен плафон (висина од само 268мм) за подобар естетски изглед, високи SEER и SCOP и А+ / А+ енергетска класа на ладење / греење, најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, четиристран панел за рамномерна дистрибуција на воздухот, ниско ниво на бучава со зголемен проток на воздух и ефикасност на топлинска размена, вградена пумпа за кондензна вода (висина на подигање до 850 mm), можност за довод на свеж воздух, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем), функција на самочистење и Auto-restart, максимална должина на инсталација до 50m
cassette-standard.jpg.220px Касетни клима уреди (840х840 mm)                                                  Digital Inverter и Super Digital Inverter
Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +46°C
Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
Касетна изведба за вградување во спуштен плафон (висина од само 256мм) за подобар естетски изглед, високи SEER и SCOP и А++ / А+ енергетска класа на ладење / греење, најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, четиристран панел за рамномерна дистрибуција на воздухот, ниско ниво на бучава со зголемен проток на воздух и ефикасност на топлинска размена, вградена пумпа за кондензна вода (висина на подигање до 850 mm), капсула со сребројонизирачки гранули во кадата за конденз за отстранување на непријатните мириси, можност за довод на свеж воздух, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем), функција на самочистење и Auto-restart, максимална должина на инсталација до 75m.
podstropna-220.jpg.220px Плафонски / парапетни клима уреди                                              Digital Inverter и Super Digital Inverter
Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +46°C
Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
Парапетна и таванска изведба со ултратенок дизајн (висина од само 235mm) за полесно вклопување во просторот, високи SEER и SCOP и А++ / А енергетска класа на ладење / греење, ннајнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор, ниско ниво на бучава со помош на новата зголемена ламела за насочување на струењето на воздухот што резултира со зголемен проток на воздух и ефикасност на топлинска размена, можност за пумпа за конденз, можност за довод на свеж воздух, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем), функција на самочистење и Auto-restart, максимална должина на инсталација до 75m.
          twin, triple Twin, Triple и Double-Twin изведба на клима уреди
Digital Inverter и Super Digital Inverter

Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C; Ладење: -15°C ÷ +46°C
Капацитет: 10,0 ÷ 27,0 kW
Уреди кои се погодни за климатизација на повеќе простории со една надворешна единица, можност за Twin, Triple и Double-Twin изведба со плафонски / парапетни, касетни, каналки и ѕидни внатрешни единици како и истовремена контрола на сите единици