Воздух | Вода

 toshiba_a_500
estia-300      video play
Toshiba ESTIA inverter топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: -25°C ÷ +43°C;
Капацитет: 6,0 ÷ 16,0 kW
Инвертер топлинска пумпа со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%, екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од 4.88, можност за работа во 2 температурни зони и поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели; со посебен одвоен хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил како и опција за 3 x 3 kW back-up електрични греачи; контрола на сите параметри преку контролер вграден на самиот хидро модул како и опција за дополнителен собен термостат / контролер, екстремно тивка работа на надворешнaта единица, сертификат за квалитет од Eurovent.
(Hi Power серија) Излезни температури до 60°C на вода и работен опсег во режим на греење до -25°C надворешна температура.
WEB презентација http://toshiba-klima.at/estia
Carrier%20Logo%20New%202010004l Carrier 30AWH Aquasnap inverter топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
Капацитет: 4,1 ÷ 16,0 kW
Инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%, екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од преку 4.3, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели; моноблок изведба со стандарден фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер, екстремно тивка работа на надворешнaта единица, сертификат за квалитет од Eurovent.
80HMA Comfort Module – Back-up дополнителен внатрешен модул за догревање + бојлер за санитарна топла вода
38aw-80aw Carrier 38AW/80AW XP Energy inverter топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +46°C;
Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
Инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%, екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од преку 4.74, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели и со посебен одвоен хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил како и опција за 3, 6 и 9 kW back-up електрични греачи за догревање; Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер, екстремно тивка работа на надворешнaта единица, сертификат за квалитет од Eurovent.
Copy of carrier_61AF 014-019Carrier_61AF_75-105 Carrier 61AF Aquasnap топлинска пумпа (само греење) 
Опсег на работа греење: -20°C ÷ +40°C;
Капацитет: 13,5 ÷ 102,0 kW
Tоплинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (scroll компресори) со висок коефициент на корисност и високи COP од преку 3.9, температура на излез на вода до 65°С, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода; моноблок изведба со можност за вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; температури на излез на вода и до 55°С и на екстремно ниски надворешни температури од -20°С, Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent.
30RB_008-015 (1) Carrier 30RB 008-015 чилер 
Опсег на работа ладење: -10°C ÷ +46°C;
Капацитет: 8,0 ÷ 14,0 kW
Чилер со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори) со висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10, моноблок изведба со фабрички вграден хидро модул: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent.
 30RB-RQ017-033 Carrier 30RB/RQ 017-040 чилер / топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +48°C;
Капацитет: 16,0 ÷ 41,6 kW
Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори) со висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.45, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода; моноблок изведба со можност за вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
Можност за монтажа во затворен простор (ductable version).
30RBS-QS Carrier 30RBS/RQS 039-160 чилер / топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +48°C;
Капацитет: 38,0 ÷ 158,0 kW
Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори) со висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори; можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -15°C и работа на ладење до -20°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
Можност за монтажа во затворен простор (ductable version).
30RB-RQ182carrier- 022 Carrier 30RB/RQ 162-802 чилер / топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +46°C;
Капацитет: 175,0 ÷ 554,0 kW
(162,0 ÷ 778,0 kW – 30RB моделите – само ладење)
Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори) со висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10, Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE), можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори; можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -10°C и работа на ладење до -20°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling, Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
30_RBP-RBM_NEU_01_thumb Carrier 30RBM/30RBP 160-520 чилер – NEW!!! Greenspeed model 
Опсег на работа ладење: -20°C ÷ +48°C;
Капацитет: 164,0 ÷ 528,0 kW
Чилер со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори) и Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE)  со висок коефициент на корисност и високи EER и SEER од преку 4.36, можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -12°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling, Pro-Dialog+  процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
30XA194l555 Carrier 30XA/XAS 242-1702 чилер 
Опсег на работа ладење: -20°C ÷ +55°C;
Капацитет: 235,0 ÷ 1.682,0 kW
Чилер со најнова Carrier завојна компресорска технологија (screw компресори) со висок коефициент на корисност и висок EER од преку 3.35; Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE), можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling, Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
217l Carrier 30XAV 500-800 инвертер чилер – NEW!!! Greenspeed model 
Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +50°C;
Капацитет: 509,0 ÷ 819,0 kW
Чилер со најнова Carrier инвертер компресорска технологија (inverter-driven screw компресори) и Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE) со висок коефициент на корисност и висок EER и SEER од преку 4.55; можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Touch Pilot процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност со екран на допир, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.