Вода | Вода

Carrier%20Logo%20New%20201030WG-61WG111 Carrier 30WG/61WG чилер / топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: 0°C ÷ +65°C;
Капацитет: 22,6 ÷ 117,0 kW
Водено ладена топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (scroll компресори) со висок коефициент на корисност и високи COP од преку 5.4, температура на излез на вода до 65°С, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода; фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер, екстремно тивка работа на надворешнaта единица, сертификат за квалитет од Eurovent. Голем број на опции.
carrier 30XW-30XWH Carrier 30XW/30XWH чилер / топлинска пумпа 
Опсег на работа греење / ладење: 0°C ÷ +65°C;
Капацитет: 273 ÷ 1989 kW
Водено ладена топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (screw компресори) со висок коефициент на корисност и високи COP од преку 4.9, температура на излез на вода до 65°С, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, клима комори, санитарна топла вода; фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent. Голем број на опции.
30XWV Carrier 30XWV/30XWHV инвертер чилер / топлинска пумпа  
Опсег на работа греење / ладење: 0°C ÷ +50°C;
Капацитет: 587 ÷ 2273 kW
Водено ладена инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (screw компресори) со висок коефициент на корисност и високи COP од преку 6.1, температура на излез на вода до 50°С, можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори; фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил; Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер, екстремно тивка работа, сертификат за квалитет од Eurovent. Голем број на опции.
23XRV-01 Carrier 23XRV чилер 
Опсег на работа ладење: 0°C ÷ +50°C;
Капацитет: 970 ÷ 1880 kW
Водено ладена инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (triple-rotor screw компресори) со висок коефициент на корисност и високи EER од преку 6.5. Carrier Comfort Network процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / котролер, екстремно тивка работа. Сертификат за квалитет од Eurovent. Голем број на опции.
19XR Carrier 19XR/XRV чилер 
Опсег на работа ладење: 0°C ÷ +50°C;
Капацитет: 1000 ÷ 5300 kW
Центрифугален чилер со/без инвертер варијанта со најнова Carrier компресорска технологија  (centrifugal компресор) со висок коефициент на корисност и високи EER. Carrier Comfort Network процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / котролер, екстремно тивка работа. Сертификат за квалитет од Eurovent. Голем број на опции.