ХалкБанк АД Скопје

ХалкБанк АД Скопје е најбрзорастечка банка на пазарот во Македонија која брои преку 700 вработени со голем број на локации на експозитури, банкомати и пос терминали низ државата. Енергетската ефикасност како и грижа за околината е висок приоритет на банката. Од овие причини, по детално анализирање на различни компании за климатизација во Македонија, Халкбанка се одлучи за Енергија доо и Toshiba Carrier за својата управна административна зграда како и за повеќе свои локации на експозитури и деловни канцеларии

Инсталиранa опрема:

  • 1 x CARRIER 30RB0262 (воздушно ладен чилер) 1 x 250kW ладење
  • 35 x CARRIER 42GWC касетни FCU вентилаторски конвектори
  • 2 x CARRIER 50JZ руфтоп единици 2 x 14kW греење/ладење
  • 2 x TOSHIBA ESTIA Series5 split inverter топлинска пумпа 2 x 16kW греење/ладење
  • 1 x TOSHIBA MMY-MAP2006FT8P-E VRF 3 pipe инвертер 1 x 56,0 kW греење/ладење
  • 8 x TOSHIBA MMD-UP VRF каналски внатрешни единици
  • 1 x TOSHIBA MCY-MHP0806HS8-E mini VRF инвертер 1 x 22,0 kW греење/ладење
  • 5 x TOSHIBA MMU-UP VRF касетни внатрешни единици
  • 3 x TOSHIBA RAV RM Digital inverter клима уреди за сервер соби

Во текот на целиот процес на проектирање и планирање, тимот на Енергија беше вклучен во изнаоѓање најоптимално и енергетски најефикасно решение за греење и ладење, имајќи ги во предвид високите стандарди кои што треба да се исполнат за функционирање на целиот систем за греење и ладење. Пресудно за одлуката беа квалитетот на опремата, енергетската ефикасност на системите како и локалниот Toshiba Carrier партнер во Македонија, Енергија доо со својата инженеринг и сервисна поддршка.