Макпрогрес Виница - фабрика за кондиторски производи

Макпрогрес е успешна интернационална компанија за производство на прехранбени кондиторски производи со седиште во Виница, Македонија. Започнува како мал семеен бизнис уште во 1990 година и има постојан раст во текот на годините. Денес Макпрогрес брои повеќе од 750 вработени и под своја капа има 6 бренда на производи од кои најпознат е Винчини. Извозот е значаен дел од пласманот на производите на Макпрогрес и застапен е во 55 земји од светот. За своите нови производствени погони како и новата административна зграда, по изработен термотехнички проект и детална анализа на различни производители на опрема, Макпрогрес се одлучи довербата да ја довери на Carrier Toshiba и Енергија доо како нивен застапник за Македонија.


Инсталирана опрема:

  • 2 x Carrier 50UA100 (руфтоп единици) 2 x 100kW ладење
  • 1 x Carrier 50UA085 (руфтоп единица) 1 x 90kW ладење
  • 1 x Carrier 50UA055 (руфтоп единица) 1 x 50kW ладење
  • 2 x Carrier 50UH075 (руфтоп единица) 2 x 75kW ладење/греење
  • 1 x Carrier 30RQS050 (воздушно ладен чилер/топлинска пумпа) 1 x 50kW ладење/греење
  • 2 x Carrier 30AWH (воздушно ладен чилер/топлинска пумпа) 2 x 8kW ладење/греење
  • 3 x Carrier 42DW каналски FCU вентилаторски конвектори
  • 2 x Carrier 42QSM DX inverter каналски клима уреди
  • 1 x Toshiba RAV-SM BIG DI каналскa инвертер единицa 1 x 28kW ладење/греење

Најважно во целиот процес на одлука за инвестирање во HVAC опрема за овој објект беше сигурноста, квалитетот и сервисната екипираност за одржување и сервисирање на овој тип на машини. Во текот на целиот процес на проектирање и планирање, тимот на Енергија беше вклучен во изнаоѓање најоптимално и енергетски најефикасно решение за греење и ладење, имајќи ги во предвид високите стандарди коишто треба да се исполнат за функционирање на целиот HVAC систем. Пресудно за одлуката беа квалитетот на опремата, локалниот Carrier Toshiba партнер во Македонија, Енергија доо со својата инженеринг и сервисна поддршка.