Алкалоид АД Скопје

Алкалоид АД Скопје е водечка македонска компанија во фармацевстската индустрија  и една од водечките во регионот која постои повеќе од 80 години. Моментално се вработени над 2000 луѓе во земјата и преку 600 во странство. Производството на лекови, институтот за развој, центар за контрола на квалитет, одделот билка и магацинот за лекови се објекти кои бараат исклучително стабилна температура во текот на целата година. Нормално сето тоа се постигнува со многу ладилни машини и топлински пумпи на Carrier и Toshiba инсталирани во последните 15 години ....


Инсталирана опрема:

 • 1 x Carrier 30XBP1200 (воздушно ладен чилер) 1 x 1200kW ладење
 • 2 x Carrier 30XA0752 (воздушно ладени чилери) 2 x 750kW ладење
 • 1 x Carrier 30XА0602 (воздушно ладен чилер) 1 x 600kW ладење
 • 1 x Carrier 30XWHP0712 (вода/вода топлинска пумпа) 1 x 737kW/860kW ладење/греење 
 • 3 x  Carrier 39HQ10.06 клима комори
 • 2  x Carrier 30RA026 воздушно ладени чилери
 • 38 x Carrier 42JWC/DWC каналски вентилаторски конвектори
 • 22 x Carrier 42NMS парапетни вентилаторски конвектори
 • 10 x Carrier 42QTD/QTK DX касетни и каналски клима уреди
 • 10 x Toshiba RAV-SM DI касетни и каналски инвертер клима уреди
 • 15 x Toshiba RAS-B16/B22 инвертер клима уреди
 • 20 x Haier AS09/12 Geos инвертер клима уреди
 • 20 x Haier AS12/18/24 Tundra инвертер клима уреди

Најважно во целиот процес на одлука за инвестирање во објектите на Алкалоид за HVAC опрема во текот на сите години е сигурноста, квалитетот и сервисната екипираност за одржување и сервисирање. Во текот на целиот процес на проектирање и планирање, тимот на Енергија беше вклучен во изнаоѓање најоптимално и енергетски најефикасно решение за греење и ладење, имајќи ги во предвид високите стандарди коишто треба да се исполнат за функционирање на целиот HVAC систем. Пресудно за одлуката беа квалитетот на опремата, локалниот Carrier партнер во Македонија, Енергија доо со својата инженеринг и сервисна подршка. Целата опрема за ладење и климатизација која е од исклучителна важност за процесот на производство и лагерот на резервни делови и подготвеност на одговор на сервисот.