Акциски модели


Haier Revive
Капацитет: 3,2 / 3,4 (kW)
26.990,00 ден / 32.000,00 ден

Haier Tundra Green
Капацитет: 2,6 / 2,9 (kW)
27.990,00 ден / 33.990,00 ден

Haier Flexis White
Капацитет: 2,6 / 3,2 (kW)
39.490,00 ден / 43.990,00 ден

Haier Flexis Carbon Black
Капацитет: 3,5 / 4,2 (kW)
41.990,00 ден / 49.990,00 ден

Haier Flexis Carbon Black
Капацитет: 5,2 / 6,0 (kW)
56.990,00 ден / 68.990,00 ден

Carrier Legacy
Капацитет: 4,2 / 5,5 (kW)
59.990,00 ден / 69.990,00 ден

Toshiba Seiya
Капацитет: 6,5 / 7,0 (kW)
78.990,00 ден / 90.990,00 ден

Toshiba Shorai Premium
Капацитет: 6,1 / 7,0 (kW)
90.000,00 ден / 115.000,00 ден

Toshiba Shorai Premium
Капацитет: 7,0 / 8,0 (kW)
100.000,00 ден / 130.000,00 ден

E2 Енергетски штедлива зграда (Е2 House) - информативен центар со inverter TOSHIBA CARRIER воздух/вода топлински пумпи за греење, ладење и припрема на санитарна топла вода за станoви од 150m2.

Е2 House - објект со инсталирано подно греење, вентилаторски конвектори (фенкојлери), радијатори и централен бојлер за санитарна топла вода (СТВ).

Мониторинг на потрошувачката на електрична енергија во реално време преку Efergy мерач.

Приказ на еден цел модерен систем за греење/ладење и санитарна топла вода со соларен систем + фотоволтаичен систем со PV соларна централа за производство на електрична енергија.

Вистинско искуство со користење на TOSHIBA CARRIER inverter воздух/вода топлинскa пумпa.

За детални информации што содржи системот и кои се вредностите на потрошувачката на електрична енергија преземи ја Е2 House брошурата.

Закажи презентација и увери се во бенефитот од TOSHIBA CARRIER топлинските пумпи.

Новости

Партнер програма на Енергија

Приклучете се на партнер програмата на Енергија и овозможете им на Вашите клиенти врвна услуга и квалитет. Заеднички до успешни проекти и задоволни клиенти.
Стани партнер

Светски брендови

Toshiba, Carrier и Haier

Сервисен центар

6 обучени сервисни тима

Клиенти

Над 5000 задоволни клиенти во период од 20 години