Енергија – како да се заштеди

kniga logoОд печат излезе книгата „Енергија – Како да се заштеди“, автор д-р Ристо Цицонков, професор на Машински факултет – Скопје, во издание на Енергија доо. Книгата ‘’Енергија – Како да се заштеди’’ е наменета за широк круг на читатели, за раководните луѓе и вработените во фирмите, во институциите, во комерцијалниот сектор и во индустријата, како и за граѓаните кои можат да научат како да се штеди енергијата во домовите. Книгата ќе може да се купи во салонот на Енергија доо или во поголемите книжарници низ земјата.

Превземи содржина

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *