Апсорпциони

16LJ_Absorption_chiller Carrier 16LJ апсорпционен чилер 

 • Капацитет ладење: 90 ÷ 1400 kW
 • Апсорпционен чилер погонуван од отпадна топла вода (различни топлински извор)
 • екстремно мала потрошувачка на електрична енергија
 • тивка работа (не постојат големи ел.мотори)
 • мали димензии
  високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа
 • можност за електронски управувана пумпа, голем број на опции
16TJ Carrier 16ТJ апсорпционен чилер 

 • Капацитет ладење: 352 ÷ 2461 kW
 • Апсорпционен чилер погонуван од нископритисна водена пареа (различни топлински извор)
 • екстремно мала потрошувачка на електрична енергија
 • тивка работа (не постојат големи ел.мотори)
 • мали димензии
 • високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа
 • можност за електронски управувана пумпа, голем број на опции
16NK_569x564 Carrier 16NK апсорпционен чилер 

 • Капацитет ладење: 345 ÷ 4652 kW
 • Апсорпционен чилер погонуван од нископритисна водена пареа double effect (различни топлински извор)
 • екстремно мала потрошувачка на електрична енергија
 • тивка работа (не постојат големи ел.мотори)
 • мали димензии
 • високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа
 • можност за електронски управувана пумпа, голем број на опции
19DJ Carrier 16DJ апсорпционен чилер 

 • Капацитет ладење: 352 ÷ 5274 kW
 • Капацитет греење: 268 ÷ 4026 kW
 • Апсорпционен чилер погонуван од природен гас
 • екстремно мала потрошувачка на електрична енергија
 • тивка работа (не постојат големи ел.мотори)
 • мали димензии
 • високо софистициран управувачки систем и контрола на параметрите при работа
 • можност за електронски управувана пумпа, голем број на опции