Каналски

Carrier%20Logo%20New%202010 fancoil_carrier_42dw Carrier 42DW каналски вентилаторски конвектори (39 ÷ 140 Pa)

 • Капацитет: 5,1 ÷ 13,7 kW
 • Проток на воздух: 820 ÷ 2614 m³/h
 • Вентилаторски конвектор (фенкојлер) каналска изведба во спуштен плафон
 • центрифугален вентилатор со екстремно ниска бучава која ги задоволува и најновите комфорни стандарди во објекти како: хотели, болници, канцеларии…;
 • минимизирани димензии и висина од само 285мм
 • достапен со мултибрзински мотор со 4 брзини на дување за зголемена флексибилност и поголемо уживање
 • ергономски и user-friendly термостат / контролер со функции: ладење, греење, сетирање на температура, избор на брзина на дување, ECO и AUTO функција;
 • можносто за поврат на воздухот од позади или одоздола за поголема флексибилност при инсталација
 • лесно достапен филтер за воздух за побрзо и едноставно чистење
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • можност за поврзување со двоцевен и четвороцевен систем, со опција за фабрички монтиран двокрак и трокрак вентил со бајпас, како и опција за дополнителен електричен греач
 42N non carrosse horiz (2) Carrier 42NFS каналски вентилаторски конвектори (30 ÷ 80 Pa)

 • Капацитет: 0,8 ÷ 9,5 kW
 • Проток на воздух: 125 ÷ 1520 m³/h
 • Вентилаторски конвектор (фенкојлер) каналска изведба во спуштен плафон
 • екстремно ниска бучава која ги задоволува и најновите комфорни стандарди во објекти како: хотели, болници, канцеларии…;
 • минимизирани димензии и висина од само 220мм
 • достапен со мултибрзински мотор со 5 брзини на дување за зголемена флексибилност и поголемо уживање
 • ергономски и user-friendly термостат / контролер со функции: ладење, греење, сетирање на температура, избор на брзина на дување, ECO и AUTO функција;
 • лесно достапен филтер за воздух за побрзо и едноставно чистење
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • можност за поврзување со двоцевен и четвороцевен систем, со опција за фабрички монтиран двокрак и трокрак вентил со бајпас, како и опција за дополнителен електричен греач
42EM32727_org Carrier 42EM каналски вентилаторски конвектори (23 ÷ 140 Pa)

 • Капацитет: 1,6 ÷ 7,8 kW
 • Проток на воздух: 210 ÷ 853 m³/h
 • Вентилаторски конвектор (фенкојлер) каналска изведба во спуштен плафон со/без подготовка за излези за флексибилни црева
 • стандарден LEC мотор со 3 брзини на дување на вентилаторот со променлива брзина за подобрена ефикасност и намалени трошоци на енергијa
 • подобрена удобност, максимална флексибилност, продолжен работен век и екстремно ниска бучава која ги задоволува и најновите комфорни стандарди во објекти како: хотели, болници, канцеларии…;
 • минимизирани димензии и висина од само 250мм
 • ергономски и user-friendly термостат / контролер со функции: ладење, греење, сетирање на температура, избор на брзина на дување, ECO и AUTO функција;
 • стандарден високоефикасен EU3 филтер за воздух
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • можност за поврзување со двоцевен и четвороцевен систем, со опција за фабрички монтиран двокрак и трокрак вентил со бајпас, како и опција за дополнителен електричен греач
14342BJ -2 42BJ -3 Carrier 42BJ каналски вентилаторски конвектори

 • Капацитет: 0,45 ÷ 6,54 kW
 • Проток на воздух: 56 ÷ 733 m³/h
 • Вентилаторски конвектор (фенкојлер) каналска изведба во спуштен плафон (коридори) со/без подготовка за излези за флексибилни црева
 • стандарден LEC мотор на вентилаторот со променлива брзина за подобрена ефикасност и намалени трошоци за енергија
 • подобрена удобност, максимална флексибилност, продолжен работен век, статички притисок до 300Pa
 • екстремно ниска бучава која ги задоволува и најновите комфорни стандарди во објекти како: хотели, болници, канцеларии…;
 • минимизирани димензии и висина од само 270мм
 • ергономски и user-friendly термостат / контролер со функции: ладење, греење, сетирање на температура, избор на брзина на дување, ECO и AUTO функција;
 • високоефикасни F5 и F6 филтри за воздух
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • можност за поврзување со двоцевен и четвороцевен систем, со опција за фабрички монтиран двокрак и трокрак вентил со бајпас, како и опција за дополнителен електричен греач, на располагање со регулатор на вентилација (DCV – demand control ventilation) и CO2 сензор
42GM42GR_570x460 Carrier 42GM / 42GR  каналски вентилаторски конвектори

 • Капацитет: 0,45 ÷ 6,54 kW
 • Проток на воздух: 56 ÷ 733 m³/h
 • Вентилаторски конвектор (фенкојлер) каналска изведба во спуштен плафон со подобрен филтерски систем за подобар третман на воздухот
 • стандарден LEC мотор на вентилаторот со променлива брзина за подобрена ефикасност и намалени трошоци на енергија
 • подобрена удобност, максимална флексибилност, продолжен работен век, статички притисок до 300Pa
 • екстремно ниска бучава која ги задоволува и најновите комфорни стандарди во објекти како: хотели, болници, канцеларии…;
 • минимизирани димензии и висина од само 250мм
 • ергономски и user-friendly термостат / контролер со функции: ладење, греење, сетирање на температура, избор на брзина на дување, ECO и AUTO функција;
 • високоефикасен EU6 филтер за воздух
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • можност за поврзување со двоцевен и четвороцевен систем, со опција за фабрички монтиран двокрак и трокрак вентил со бајпас, како и опција за дополнителен електричен греач
 • на располагање со регулатор на вентилација (DCV – demand control ventilation) и CO2 сензор, како и можност за фабрички монтиран UV-PCO IAQ модул