XPower DC Inverter – Mini Series

 

 

 

XCT7 DC Inverter MINI Series

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 12,0 ÷ 28,5 kW
 • Централен систем за греење и ладење – VRF Mini систем со rotary инвертер компресорска технологија
 • напредно управување vector controlled inverter на целиот систем
 • ладилен флуид R410А
 • со можност на поврзување до 16 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица
 • потполна регулација на системот при различно оптеретување и различни температури на работа
 • високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 3.8
 • функција на самодијагностицирање и Auto-restart
 • можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа)
 • можност за поврзување со централен контролер и BMS систем

          TЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ