XPower DC Inverter Series

XCT DC Inverter Series

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 25,2 ÷ 200,0 kW
 • Централен систем за греење и ладење – VRF систем со scroll инвертер компресорска технологија
 • напредно управување vector controlled inverter на целиот систем
 • ладилен флуид R410А
 • можност на поврзување до 64 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица
 • потполна регулација на системот при различно оптеретување и различни температури на работа
 • високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.4
 • функција на самодијагностицирање и Auto-restart
 • можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа)
 • можност за поврзување со централен контролер и BMS систем

TЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ