Controls & Accessories

Carrier%20Logo%20New%202010accessories
  • Голем избор на инфрацрвени и жичани контролери со опција за тајмери
  • Модул за дојава на аларм и режим на работа како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем
  • Функција на самодијагностицирање, Auto-restart, 24h и неделен тајмер
  • Голем избор на бакарни рачви и додатоци за поврзување на внатрешните и надворешните единици.
  • Дигитални мерачи за потрошувачката на енергија.
  • AHU kit за поврзување на VRF системот со клима комора.