SMMS-u, SMMS-e

             SMMSu Series (FULL DC Hybrid Inverter) NEW!!!

 • Опсег на testogel results работа греење / ладење: -20°C ÷ +52°C;
 • Капацитет: 22,4 ÷ 335,0 kW
 • Централен систем за греење и ладење – VRF систем
 • со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со Triple-rotary компресор (wolrd’s first!!!)
 • ладилен флуид R410А
 • со можност на поврзување до 128 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица
 • потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа
 • највисоки коефициенти на енергетска ефикасност на пазарот и SCOP и SEER фактори на заштеда од неверојатни 7.73
 • континуирано греење без прекини дури и во работа во режим на одмрзнување (defrost)
 • флексибилност при монтажа со максимална должина на цевки до 1200 m и максимална висинска разлика до 110 m
 • функција на самодијагностицирање и Auto-restart
 • можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа) како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем
             SMMSe Series (FULL DC Hybrid Inverter)

 • Опсег на работа греење / ладење: -25°C ÷ +46°C;
 • Капацитет: 22,4 ÷ 178,0 kW
 • Централен систем за греење и ладење – VRF систем
 • со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со 3(три) twin-rotary компресори
 • ладилен флуид R410А
 • со можност на поврзување до 64 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица
 • потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа
 • највисоки коефициенти на енергетска ефикасност на пазарот и SCOP и SEER фактори на заштеда од неверојатни 7.7
 • континуирано греење без прекини дури и во работа во режим на одмрзнување (defrost)
 • функција на самодијагностицирање и Auto-restart
 • можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа) како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем