SHRMi – 3 pipe

            VRFinnovations-toshiba-170214-17-638 SHRMi Series (FULL DC Hybrid Inverter) – 3 pipe

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 22,4 ÷ 132,0 kW
 • Централен систем за греење и ладење – VRF систем
 • со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со 3(три) twin-rotary компресори
 • можност за истовремена работа во режим на ладење и греење
 • ладилен флуид R410А
 • со можност на поврзување до 48 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица
 • потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа
 • високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.33
 • функција на самодијагностицирање и Auto-restart
 • можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа)
 • можност за поврзување со централен контролер и BMS систем