Controls & Accessories

            Hot_Water_Module
  • Голем избор на инфрацрвени и жичани контролери со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем.
  • Функција на самодијагностицирање, Auto-restart, 24h и неделен тајмер.
  • Голем избор на бакарни рачви и додатоци за поврзување на внатрешните и надворешните единици.
  • Дигитални мерачи за потрошувачката на енергија.
  • AHU kit за поврзување на VRF системот со клима комора.
  • Модул за припрема на топла вода.