MRV III – S Mini Series

          haierPageMRV - S MRV III – S Mini Series (FULL DC Inverter)

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 8,0 ÷ 37,5 kW
 • Централен систем за греење и ладење – VRF Mini систем
 • со најнова DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • ладилен флуид R410А
 • со можност на поврзување до 19 внатрешни единици со капацитет до 130% од капацитетот на надворешната единица
 • потполна регулација на системот и бројот на вртежи на компресорот до 0.1 Hz при различно оптеретување и различни температури на работа
 • високи коефициенти на енергетска ефикасност и COP фактор на заштеда од преку 4.6
 • најголема вкупна должина на инсталација во класата од max. 300m
 • функција на самодијагностицирање и Auto-restart
 • можност за инфрацрвен и жичан далечински управувач (со опција за тајмери, модул за дојава на аларм и режим на работа)
 • можност за поврзување со централен контролер и BMS систем