Controls & Accessories

          haierPageaccess
  • Голем избор на инфрацрвени и жичани контролери со опција за тајмери
  • модул за дојава на аларм и режим на работа како и можност за поврзување со централен контролер и BMS систем
  • функција на самодијагностицирање, Auto-restart, 24h и неделен тајмер
  • голем избор на бакарни рачви и додатоци за поврзување на внатрешните и надворешните единици