Рекуператори

2hn2fd5
            toshiba_vent-500x500
Toshiba Air2Air heat exchanger – VN-M***HE series

 • Капацитет: 150 ÷ 2000 m³/h
 • Уред за вентилација со рекуперација на топлина
 • голем избор на протоци на воздух
 • високоефикасно снабдување со свеж воздух каде може да се искористи и до 83% од енергијата на отпадниот воздух
 • жичан контролер со голем избор на функции како и TCC линк со можност за поврзување на BMS систем
            Carrier%20Logo%20New%202010A2A - big Carrier Air2Air heat exchanger – HRV series

 • Капацитет: 200 ÷ 2000 m³/h
 • Уред за вентилација со рекуперација на топлина
 • голем избор на протоци на воздух
 • високоефикасно снабдување со свеж воздух каде може да се искористи и до 75% од енергијата на отпадниот воздух
 • жичан контролер со голем избор на функции
            P020131219350152Heat Rectaim Ventilation System Haier Air2Air heat exchanger – ERV Series

 • Капацитет: 150 ÷ 1000 m³/h
 • Уред за вентилација со рекуперација на топлина, голем избор на протоци на воздух
 • високоефикасно снабдување со свеж воздух каде може да се искористи и до 75% од енергијата на отпадниот воздух
 • жичан контролер со голем избор на функции