Воздушни завеси

bane air Bane Air воздушни завеси – со и без елек. греач

 • Должина на завеса: 1000 ÷ 2000 mm
 • Брзина на воздух: 4,5 ÷ 9,6 m/s
 • Капацитет на греење: 4,0 ÷ 16,0 kW
 • Воздушни завеси со и без греење од домашно производство
 • 4 брзини на дување, регулација според висина на вратата
 • вентилатори и пропелери од светски позната израелска фабрика – алуминиумски и компјутерски балансирани со дијаметар од 15 mm
 • двоосовински мотори со термичка заштита, цевчести греачи обложени со ребреста ламела во вид на спирала со дијаметар 28 mm
 • можност за вградувње на дополнителни елементи од областа на автоматиката и греењето по барање на купувачот како микропрекинувач односно активирање на истата во моментот на отворање на вратата
            Toshiba-Leading-Innovation-LogoAir_Curtain_-_Free_HangingAir_Curtain_-_Built_in_Unit Air_Curtain_-_Cassette_Unit Toshiba воздушни завеси – RAV-CT series

 • Должина на завеса: 1050 ÷ 2710 mm
 • Проток на воздух: 1520 ÷ 4900 m³/h
 • Капацитет на греење: 8,0 ÷ 16,0 kW
 • Воздушни завеси со греење со директна експанзија (поврзување со топлинска пумпа)
 • голем избор на изведби: слободно висечка, касетна (во спуштен плафон со украсна маска од долна страна) и скриена плафонска изведба (скриена во спуштен плафон при што се гледаат само всисната и потисната решетка)
 • можност за поврзување со Digital Inverter и Super Digital Inverter надворешни единици
 • лесен пристап при одржување и лесно достапни филтри
 • можност за контрола на жалузината за насочување на струењето на воздухот, со када за кондензат
 • голем избор на контролери со можност за тајмер