Toshiba USX

  Toshiba Universal Smart X (USX) EDGE Air cooled modular chiller

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +46°C;
 • Капацитет ладење/греење: 180 ÷ 2880 kW  – 60HP model
 • Капацитет ладење/греење: 200 ÷ 3200 kW  – 70HP model
 • 4 Twin rotary inverter компресори кај секој модул
 • Најголем капацитет на Twin Rotary Compressor во светот
 • Можност за комбинација од 1 до 16 модули
 • Компактни димензии со патентиран “X-frame” дизајн на шасија
 • Нов еколошки ладилен медиум R32
 • Екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER до 4,72
 • Излезни температури до 55°C на вода и работен опсег во режим на греење до -20°C надворешна температура
 • Произведен во фабриката на Toshiba во Јапонија