Индустриско ладење

logo_grasso
Grasso како член на GEA групацијата е во самиот врв на производители на високо софистицирани клипни и завојни компресори со капацитети од 75 kW до 5700 kW. Со фабрики лоцирани во Холандија и Германија, Grasso ви овозможува фабрички агрегатирани (package) системи, ладилници на течност (chiller-и), компоненти за индустриски системи за ладење и замрзнување кои се светски признати по нивната ефикасност, издржливост и квалитет. повеќе…
Picture1
Baltimore Aircoil член на групацијата Amsted е една од водечките фирми во производство на евапоративни кондензатори, ладилни кули и термални системи за акумулација на студ (thermal storage). Со своите производствени капацитети во Белгија, Англија, Италија, Шпанија и САД, Baltimore Aircoil ви овозможува енергетско ефикасно решение за системите за климатизација, индустриско ладење и ладење во процесите на производство. повеќе…

Comments are closed.