Компресори

logo_grasso

Grasso клипни компресори и фабрички агрегати (piston package)
Серии: V, 5HP со ладилен капацитет од 240 до 1600 kW @ NH3 0/40 oC со можност за NH3 и CO2 апликации.

Picture2 Picture3 Picture4 Picture5

Grasso завојни компресори и фабрички агрегати (screw package)
Серии: SH, MC, LT со ладилен капацитет од 195 до 8150 kW @ NH3 0/35 oC.

Picture6 Picture7 Picture8 Picture9 Picture10

Grasso ладилници на течност – чилери со клипни и завојни компресори со ладилен капацитет од 100 до 6000 kW

grasso_03

 

Grasso BluAstrum чилер на амонијак со сезонски коефициент на ефикасност ESEER над 8
Со ладилен капацитет од 500 до 2000 kW, инвертер компресор и ниска бучава.

Picture11

 

Енергија во соработка со GEA групацијата ви ги претставува следните фирми:

  • GEA AWP – вентили за индустриски ладилни системи
  • GEA Freezers – тунели за замрзнување